ம.பொ.சி. யின் தமிழன் குரல் – அரசியல் கட்டுரைகள்

150.00

எங்கெங்கும் தமிழ் இனத்தவர் போர் முழக்கம் செய்துவரும் நேரத்தில்தான் அவர்களுக்கெல்லாம் ஆதரவாகப் பணிபுரியத் ‘தமிழன் குரல்’ வெளி வருகிறது. தமிழகம் தனி ஆட்சி பெற வேண்டும்; துண்டுபட்ட தமிழ்ப் பகுதிகளெல்லாம் தாய்த் தமிழகத்தோடு ஒன்றுபட வேண்டும்; தமிழகத்தில் தமிழ் ஒன்றே ஆட்சி மொழியாதல் வேண்டும்.

Out of stock

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

தி. பரமேசுவரி

எங்கெங்கும் தமிழ் இனத்தவர் போர் முழக்கம் செய்துவரும் நேரத்தில்தான் அவர்களுக்கெல்லாம் ஆதரவாகப் பணிபுரியத் ‘தமிழன் குரல்’ வெளி வருகிறது. தமிழகம் தனி ஆட்சி பெற வேண்டும்; துண்டுபட்ட தமிழ்ப் பகுதிகளெல்லாம் தாய்த் தமிழகத்தோடு ஒன்றுபட வேண்டும்; தமிழகத்தில் தமிழ் ஒன்றே ஆட்சி மொழியாதல் வேண்டும்.

ரூ.150/-

Additional information

Weight 0.255 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ம.பொ.சி. யின் தமிழன் குரல் – அரசியல் கட்டுரைகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *