யாருக்காக இந்த மணி ஒலிக்கிறது

550.00

“யாருக்காக இந்த மணி ஒலிக்கிறது” 1940களில் எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய மிகப் புகழ்பெற்ற புதினம் ஆகும் .ஹெமிங்வே யின் படைப்புகளிலேயே மிகச் சிறந்தது என அவரின் சரிதையை எழுதிய “ஷெப்ரே மெர்ஸ்” இந்நாவலைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

 

Categories: , , , Tags: , ,
   

Description

எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே

தமிழில் : சி. சீனிவாசன்

“யாருக்காக இந்த மணி ஒலிக்கிறது” 1940களில் எர்னெஸ்ட் ஹெமிங்வே எழுதிய மிகப் புகழ்பெற்ற புதினம் ஆகும் .ஹெமிங்வே யின் படைப்புகளிலேயே மிகச் சிறந்தது என அவரின் சரிதையை எழுதிய “ஷெப்ரே மெர்ஸ்” இந்நாவலைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறார்.

ரூ.550/-

Additional information

Weight 0.801 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “யாருக்காக இந்த மணி ஒலிக்கிறது”

Your email address will not be published. Required fields are marked *