வடக்கேமுறி அலிமா

100.00

 இந்த பிரதியல் ஏன் இத்தனை வீச்சமெடுக்கிறது என்று கேட்காதீர்கள். இந்தச்சமூக அமைப்பு ஏன் இத்தனை அலங்கோலமாயிருக்கிறது என்று வேண்டுமானால் கேளுங்கள்.

 

Categories: , , , Tags: , ,
   

Description

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

 இந்த பிரதியல் ஏன் இத்தனை வீச்சமெடுக்கிறது என்று கேட்காதீர்கள். இந்தச்சமூக அமைப்பு ஏன் இத்தனை அலங்கோலமாயிருக்கிறது என்று வேண்டுமானால் கேளுங்கள்.

 

Additional information

Weight 0.152 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வடக்கேமுறி அலிமா”

Your email address will not be published. Required fields are marked *