வரலாற்றில் மொழிகள்

70.00

சீனம்,சமஸ்கிருதம்,கிரேக்கம்,லத்தீன்,ஹிப்ரு மற்றும் பாரசீக மொழிகள் உயர்செம்மொழிகள்.இவை அனைத்தின் மொழி,மற்றும் இலக்கியம்,வரலாறுகளைத் தொகுத்து தமிழ்மொழியை அவற்றோடு ஒப்பிட்டு ஒரு புதிய முயற்சிக்கு இந்நூலில் வித்திட்டிருக்கிறார் இரா.நடராசன்.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

சீனம்,சமஸ்கிருதம்,கிரேக்கம்,லத்தீன்,ஹிப்ரு மற்றும் பாரசீக மொழிகள் உயர்செம்மொழிகள்.இவை அனைத்தின் மொழி,மற்றும் இலக்கியம்,வரலாறுகளைத் தொகுத்து தமிழ்மொழியை அவற்றோடு ஒப்பிட்டு ஒரு புதிய முயற்சிக்கு இந்நூலில் வித்திட்டிருக்கிறார் இரா.நடராசன்.

ரூ.70/-

Additional information

Weight 0.136 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வரலாற்றில் மொழிகள்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *