வைர ஊசி

55.00

பின் யார்தான் பிராமணன்? வேதங்களைக் கற்பதோ, நல்லொழுக்கமோ, பிறப்போ, குலமோ, கர்மாக்களோ  ‘பிராமணம்’ என்பதைத் தர இயலாவிட்டால், எதுதான்  பிராமணத் தன்மையைப் பெற்றுத் தரும்? என்னைப்  பொறுத்தவரை பிராமணம் என்பது மல்லிகைப் பூவைப்  போன்று ஒரு புனிதமான பண்பு. எது பாவங்களைப்  போக்கவல்லதோ அதுதான் பிராமணம்.

அஸ்வகோஷா

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

அஸ்வகோஷா

பின் யார்தான் பிராமணன்? வேதங்களைக் கற்பதோ, நல்லொழுக்கமோ, பிறப்போ, குலமோ, கர்மாக்களோ  ‘பிராமணம்’ என்பதைத் தர இயலாவிட்டால், எதுதான்  பிராமணத் தன்மையைப் பெற்றுத் தரும்? என்னைப்  பொறுத்தவரை பிராமணம் என்பது மல்லிகைப் பூவைப்  போன்று ஒரு புனிதமான பண்பு. எது பாவங்களைப்  போக்கவல்லதோ அதுதான் பிராமணம்.

அஸ்வகோஷா

ரூ.55/-

Additional information

Weight 0.121 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “வைர ஊசி”

Your email address will not be published. Required fields are marked *