26/11: மும்பை தாக்குதல்

40.00

தாக்குதலுக்குத் திட்டமிடப்பட்டது எங்கே? எப்படி? எதற்காக? யார் இந்த லஷ்கர் ஏ தொய்பா? ஐஎஸ்ஐக்கும் தாக்குதலுக்கும் தொடர்பு இருப்பது உண்மையா? ஒன்பது தீவிரவாதிகளைச் சமாளிக்கமுடியாமல் என்.எஸ்.ஜி திணறியதற்கு என்ன காரணம்? எதிர் நடவடிக்கையின்போது எங்கெல்லாம் தவறு நிகழ்ந்தது? தாக்குதலுக்குப் பிறகு என்னென்ன அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன?

Out of stock

Categories: , , , Tags: , ,
   

Description

ஆர்.முத்துக்குமார்

தாக்குதலுக்குத் திட்டமிடப்பட்டது எங்கே? எப்படி? எதற்காக? யார் இந்த லஷ்கர் ஏ தொய்பா? ஐஎஸ்ஐக்கும் தாக்குதலுக்கும் தொடர்பு இருப்பது உண்மையா? ஒன்பது தீவிரவாதிகளைச் சமாளிக்கமுடியாமல் என்.எஸ்.ஜி திணறியதற்கு என்ன காரணம்? எதிர் நடவடிக்கையின்போது எங்கெல்லாம் தவறு நிகழ்ந்தது? தாக்குதலுக்குப் பிறகு என்னென்ன அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன?

ரூ.40/-

Additional information

Weight 0.99 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “26/11: மும்பை தாக்குதல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *