ஃபீனிக்ஸ் அறிவியல் நாடகங்கள்

August 26, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

“இன்று அறிவியல் என்பது வெறும் ஆய்வகங்களில் இல்லை.அவை தேசங்களில் மக்களின் வரிப்பணத்தை முழுங்கித் கொண்டிருக்கும் அறிவியல் திட்டங்களாக உள்ளன.இந்த அரசியல் உள்ளிட்ட பல அறிவியல் நாடகங்களை இத்தொகுப்பு முன்வைக்கிறது.”

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *