இலங்கை: தமிழர் பிரச்சனை ஒரு துயரத்தின் வரலாறு

August 20, 2016

என்.குணசேகரன்

இலங்கைத் தமிழர் பிரச்சனைகள் குறித்து தோழர்.குணசேகரன் இளைஞர் முழக்கத்தில் எழுதிய கட்டுரைத் தொடரின் நூல் வடிவம.இன்றைய நிலையில் வரலாற்று ரீதியாகவும்,அறிவியல் பூர்வமாகவும் பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கான திசைவழியையும் சுட்டிக் காட்டுகின்றார்.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *