உலகக் கல்வியாளர்கள்

September 1, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

மாண்டேசாரி,ஜான் ஹோல்ட்,ரெனெய் ஸாஸோ,பாலோ பிரைரே,ஸெலென்கோ,சார்லஸ்,சார்லஸ்,மைக்கெல் எவி,பால்லவ் மற்றும் ஜான் டூவி,,,,உலக அளவில் மாற்றுக் கல்வியை மூன் மொழிந்த எட்டு மாமனிதர்களை அறிமுகம் செய்யும்,ஆசிரியர்கள் வாசிக்க வேண்டிய புத்தகம்.

ரூ.30/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *