ஒரு ஊரில் ரெண்டு மனிதர்கள்

July 23, 2016

எனக்கு மிகவும் பிடித்த தொகுதி, ஒரு ஊரில் ரெண்டு மனிதர்கள். இது என் எழுத்து வாழ்க்கையில் முதல் முதலாக 1982ஆம் ஆண்டு வெளியாகி, தமிழ் வாசகர் மனதில் எனக் கொரு அறையை ஏற்படுத்திய தொகுதி என்பது ஒரு காரணம்.

– பிரபஞ்சன்

ரூ.130/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *