சமையல் வாயு அம்பானிகளின் சூதும் அதிமுக, திமுக-வின் பாராமுகமும்

August 25, 2016

எல். விஜயன்

அம்பானி,அதானி, மல்லையாகளுக்கு வாரி வழங்கும் பாஜக, காங்கிரஸ் அரசுகள் சமையல்வாயு மானியத்தை வெட்டி சாதாரண மக்களின் தலையில் சுமையை ஏற்றுகின்றன . அதிமுக,திமுக கட்சிகள் பாராமுகமாய் சமையல்வாயு விலையேற்றத்தின் உண்மைக் கதையை வாசியுங்கள்.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *