டேஞ்சர் ஸ்கூல்

September 1, 2016

அப்பணசாமி

குழந்தைகளினால் தாங்க முடியாத பாடத்திட்ட பளுவும்,கசக்கிப் பிழியும் வீட்டுப் பாடங்களும் அவர்களிடம் உடல்,மன ரீதியான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன.விடுமுறைக் காலத்தை எதிர்நோக்கி உள்ளன அவர்களின் கல்வி நோய்கள்.

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *