தேசிய மற்றும் காலணிய பிரச்சனைகள் குறித்து

August 20, 2016

அய்ஜாஸ் அகமது

இப்புத்தகத்தின் உள்ளடக்கம் புரியப் புரிய மார்க்சிய மூலவர்களின் சுவாசம் முழுவதிலும் வர்க்க அரசியல் வியாபித்துள்ளதைக் கண்டு பிரமிக்கத்தான் முடிந்தது.தேசியம் ஆனால் என்ன?காலனியப் பிரச்சனைகள் ஆனால் என்ன?எதைத்தான் வர்க்க அரசியலில் இருந்து பிரித்து வைத்துவிட முடியும்?மானுடச் செயல்பாடுகள் அனைத்தும் வர்க்க அரசியல் ஊடாகவே பார்க்கப்பட வேண்டும் என்கிற புரிதல் கிடைத்தது.

ரூ.220/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *