நவீன அறிவியலின் எழுச்சி

August 27, 2016

த.வி.வெங்கடேஸ்வரன்

மின்னணு சாதனங்கள்,மின்காந்த கருவிகள்,அணுசக்தி,அணு தொழில்நுட்பம் என இன்றைய நவீன தொழில்நுட்பங்களின் அறிவியல் தளம் நவீன இயற்பியல் ஆகும்.இந்த நவீன இயற்பியல் பிறந்த கதையை சுருக்கமாக விவரிப்பதே இந்நூல்

ரூ.70/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *