புத்ர

July 21, 2016

இந்நாவல் வெறும் கதையாக மட்டும் கருதப்படாமல் இதில் எங்கேனும் ஓர் இடத்தில் தருணத்தின் தவப் பெருமையைப் பாடும் கீதமாய், படிப்பவர் நெஞ்சை ஒரு தருணமேனும் இது மீட்டிவிட்டால், என் ஆசை வீண் போகாது.

  • – லா.ச. ராமாமிருதம்
  • ரூ.140/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *