மருந்து விலகும் அரசு கொழிக்கும் கார்ப்பரேட்

August 20, 2016

எஸ்.சுகுமார்

மக்களின் நோயைக் காசாக்கும் கார்ப்பரேட் லாபவெறிக்கு ஆதரவும் உற்சாகமும் அளித்து தனது கடமையில் இருந்து விலகும் காங்கிரஸ்,பா.ஜ.க.அரசுகளின் நயவஞ்சகத்தை தோலுரித்து காட்டுகிறது.

ரூ.10/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *