மர நிறப் பட்டாம்பூச்சி

August 1, 2016
கார்த்திகைப்பாண்டியனிடம் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் மிகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மொழி நடை. மிகுந்த நாடக வாய்ப்புகள்  உள்ள  தருணங்களை கூட ஒரு பொறியாளருக்கே உரிய கூர்மையுடன் விவரித்துச் செல்கிற பாங்கு. நம் மென் உணர்வுகளை வருடிக் கொடுக்க வளையாத முரட்டுத்தனம்.
-போகன் சங்கர்
ரூ.140/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *