ரஷ்யப் புரட்சி

August 21, 2016

வி.பி.சிந்தன்

புரட்சிகரமான கட்டுப்பாடு மிக்க கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கட்டுவதற்கும்,புரட்சியின் பாதையை வரையறுத்து நிர்ணயிப்பதற்கும்,புரட்சிகர சித்தாந்தங்களை சிதைத்தும்,திரித்தும்,குலைத்தும் குளறுபடி செய்யாமல் இருப்பதற்கும் எப்படி போராட வேண்டும் என்று லெனின் காட்டிய வழியை அறிந்து கொள்ள,இந்நூலில் எளிமையாக கூறப்பட்டுள்ளது.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *