விலங்குகளின் விசித்திர உலகம்!

August 31, 2016

எஸ்.சுஜாதா

· தேனீ கொட்டுவது ஏன்? · பெங்குவின் ஏன் பறப்பதில்லை? · வண்ணத்துப்பூச்சிகளுக்கு வண்ணம் ஏன்? · ஆப்பிரிக்க யானைகள் ஏன் அழிந்து வருகின்றன? · ஈல்களின் சாகசப் பயணம் ஏன்? · பூனை மியாவ் என்று கத்துவது ஏன்? · கிளி பேசுமா? · பாண்டாவுக்குச் சின்னம் ஏன்? · பச்சைப் பல்லியின் வால் ஒளிர்வது ஏன்? · சீல்கள் தத்தெடுக்குமா? · பீவர் அணை கட்டுவது ஏன்? · நீர்யானை கொட்டாவி விடுமா? · டால்பின் புத்திசாலியா?

ரூ.45/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *