சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் இல்லையேல் சுதந்திரம் இல்லை

10.00

46ஆவது பிரிவிற்குச் செல்லுங்கள்,அது,தலித்துகள்,பழங்குடியினர் மற்றும் இதர நலிந்த பிரிவினரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

சீத்தாராம் யெச்சூரி தமிழில்: ச. வீரமணி

46ஆவது பிரிவிற்குச் செல்லுங்கள்,அது,தலித்துகள்,பழங்குடியினர் மற்றும் இதர நலிந்த பிரிவினரின் கல்வி மற்றும் பொருளாதார நலன்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகிறது.

ரூ.10/-

Additional information

Weight 0.25 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சமத்துவமும் சகோதரத்துவமும் இல்லையேல் சுதந்திரம் இல்லை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *