ஜே.பி.எஸ்.ஹால்டேன்

15.00

“ஹால்டேன் பொதுவுடைமைச் சிந்தனையாளராகவும்,அறிவியலின் பயன்கள் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற கருத்து உடையவராகவும்,ஆய்வுக்கூடங்களில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளைத் தெரிந்து கொள்ளும் உரிமை அனைத்து மக்களுக்கும் உண்டு என்ற கருத்து உடையவராகவும் வாழ்ந்தமைக்கு அவர் வளர்ந்த சூழல் பெரும் பங்காற்றியுள்ளது. “

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

முனைவர்.அ.வள்ளிநாயம் மருத்துவர். வ.சூரியகலா

“ஹால்டேன் பொதுவுடைமைச் சிந்தனையாளராகவும்,அறிவியலின் பயன்கள் அனைவரையும் சென்றடைய வேண்டும் என்ற கருத்து உடையவராகவும்,ஆய்வுக்கூடங்களில் உள்ள அறிவியல் உண்மைகளைத் தெரிந்து கொள்ளும் உரிமை அனைத்து மக்களுக்கும் உண்டு என்ற கருத்து உடையவராகவும் வாழ்ந்தமைக்கு அவர் வளர்ந்த சூழல் பெரும் பங்காற்றியுள்ளது. ”

ரூ.15/-

Additional information

Weight 0.34 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ஜே.பி.எஸ்.ஹால்டேன்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *