தலைவலியா? தவிர்க்கலாம்!

55.00

_ உன்னோட பெரிய தலைவலியாப் போச்சே… _ காலையிலிருந்து தலைவலி மண்டையைப் பிளக்குது… _ இருக்கிறது பத்தாதுன்னு இப்போ இது என்ன புதுத் தலைவலி..! இப்படி நமது அன்றாட வாழ்க்கையுடன் பின்னிப் பிணைந்துவிட்ட ஒன்று தலைவலி! சிலருக்கு ‘தலைவலி’ என்று நினைத்த உடனேயே தலைவலி வந்துவிடுவதும் உண்டு. ஒருவகையில் இதை உளவியல் ரீதியிலான நோய் என்றுகூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு மனிதனின் சதை, நாடி, நரம்பு, புத்தி, ரத்தம் எல்லாவற்றிலும் தலைவலி ஊடுறுவி இருக்கிறது. தலைவலி வராமல் தடுப்பது எப்படி? தலைவலி வந்தால் என்ன செய்யலாம்? மைக்ரேன் தலைவலி இருப்பவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் அளிக்க வேண்டும்? தொடர் சிகிச்சையிலும் பலன் பெறாதவர்களுக்கு மாற்று சிகிச்சை என்ன? _ இப்படி தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு ஐயங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் இந்த நூலில் தெளிவாக விடை அளிக்கிறார் டாக்டர் ஏ.வி.ஸ்ரீனிவாசன். தலைவலியைத் தீர்க்க முடியாது என்று இன்றும் பலர் நினைத்துகொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த நூலில் டாக்டர் ஏ.வி.எஸ்., தரும் விளக்கத்தையும், சிகிச்சை முறைகளையும் படித்துப் பார்த்தால் ‘தலைவலியைத் துரத்தியடிக்க முடியும்’ என்ற நம்பிக்கைப்

Categories: , , Tags: , ,
   

Description

டாக்டர் ஏ.வி.ஸ்ரீனிவாசன்

_ உன்னோட பெரிய தலைவலியாப் போச்சே… _ காலையிலிருந்து தலைவலி மண்டையைப் பிளக்குது… _ இருக்கிறது பத்தாதுன்னு இப்போ இது என்ன புதுத் தலைவலி..! இப்படி நமது அன்றாட வாழ்க்கையுடன் பின்னிப் பிணைந்துவிட்ட ஒன்று தலைவலி! சிலருக்கு ‘தலைவலி’ என்று நினைத்த உடனேயே தலைவலி வந்துவிடுவதும் உண்டு. ஒருவகையில் இதை உளவியல் ரீதியிலான நோய் என்றுகூட சொல்லலாம். அந்தளவுக்கு மனிதனின் சதை, நாடி, நரம்பு, புத்தி, ரத்தம் எல்லாவற்றிலும் தலைவலி ஊடுறுவி இருக்கிறது. தலைவலி வராமல் தடுப்பது எப்படி? தலைவலி வந்தால் என்ன செய்யலாம்? மைக்ரேன் தலைவலி இருப்பவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான சிகிச்சை முறைகள் அளிக்க வேண்டும்? தொடர் சிகிச்சையிலும் பலன் பெறாதவர்களுக்கு மாற்று சிகிச்சை என்ன? _ இப்படி தலைவலி சம்பந்தப்பட்ட பல்வேறு ஐயங்களுக்கும் கேள்விகளுக்கும் இந்த நூலில் தெளிவாக விடை அளிக்கிறார் டாக்டர் ஏ.வி.ஸ்ரீனிவாசன். தலைவலியைத் தீர்க்க முடியாது என்று இன்றும் பலர் நினைத்துகொண்டு இருக்கிறார்கள். இந்த நூலில் டாக்டர் ஏ.வி.எஸ்., தரும் விளக்கத்தையும், சிகிச்சை முறைகளையும் படித்துப் பார்த்தால் ‘தலைவலியைத் துரத்தியடிக்க முடியும்’ என்ற நம்பிக்கைப்

ரூ.55/-

Additional information

Weight 0.121 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “தலைவலியா? தவிர்க்கலாம்!”

Your email address will not be published. Required fields are marked *