அண்டசராசரம்

August 19, 2016

எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

இந்திய தேசிய ராணுவத்திற்காக நேதாஜி உருவாக்கிய ஆசாத் வங்கியில் இருந்த பணமும் சேமிப்பும் அவரது மரணத்தின் பிறகு என்னவாகின என்ற புதிர் இன்றும் தொடர்ந்துகொண்டே வருகிறது. அந்த புதிரை அடிப்படையாக கொண்ட துப்பறியும் கதை இது

ரூ.60/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *