அம்பேத்கர்(கல்வி சிந்தனை)

September 1, 2016

ரவிக்குமார்

தாழ்த்தப்பட்ட மக்களின் கல்விப் பிரச்சனைகள் பற்றி பேசுவதோடு ஒவ்வொரு பல்கலை கழகத்துடன் இணைந்ததாக முதல்தரமான நூல் நிலையம் அமைய வேண்டும் என்னும் பரந்துபட்ட கல்வி பற்றிய ஆய்வு அடங்கிய நூல்.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *