ஒரு குட்டி பூர்ஷ்வாவின் அனுபவங்கள்

July 24, 2016

தமிழின் மகத்தான படைப்பாளிகளில் ஒருவரான வண்ணநிலவனின் கட்டுரைகளும் நேர்காணல்களும் அடங்கிய தொகுப்பு. ஒரு படைப்பாளியின் பார்வை ஒளியிலிருந்து வெளிப்படும் அவதானிப்புகளும் சிந்தனைகளும் நினைவுகளும் எண்ணவோட்டங்களும் கொண்டது.

– வண்ணநிலவன்

ரூ.130/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *