கணித மேதைகளின் பேஸ்புக்

September 1, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

கி.மு. 624-546காலத்து மிலிட்டஸின் தாலஸ் முதல் கி.பி. 20ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த பால் ஏர்டிஷ் வரையிலான100கணித மேதைகளின் முக்கிய கண்டுபிடிப்புகளையும்,அவர்கள் கணித துறைக்கு ஆற்றிய மாபெரும் பங்களிப்புகளையும் இன்றைய நவீன பேஸ்புக் வடிவத்தில் ஆயிஷா இரா.நடராசன் வார்த்துத் தந்துள்ளார்.

ரூ.60/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *