சாக்ரடீஸின் சிவப்பு நூலகம்

August 19, 2016

எஸ். ராமகிருஷ்ணன்

புத்தகம் படிப்பதில் விருப்பமில்லாமல் நாள் முழுவதும் வீடியோ கேம்ஸ் ஆடிக் கொண்டிருக்கும் நந்து என்ற சிறுவன் ரகசிய நூலகம் ஒன்றிற்குள் பிரவேசிக்கிறான். அங்கே அவனுக்கு நடக்கும் வினோத சம்பவங்கள் தான் இந்த கதை.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *