சி.மோகன் கட்டுரைகள்

July 24, 2016

கடந்த நாற்பது வருடங்களாக சி. மோகன் எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு இந்நூல். இளம்வயதிலேயே உலகின் மகத்தான ஆக்கங்களைக் கற்றுத் தேர்ந்தவர் இவர்.

– சி.மோகன்

ரூ.380/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *