சுஜாதா பதில்கள் (இரண்டாம் பாகம்)

August 19, 2016

சுஜாதா

சுஜாதா பதில்களின் இரண்டாம் பாகமான இந்நூல் அம்பலம் இணைய இதழில் அவர் வாசகர்களுக்கு அளித்த பதில்களின் தொகுப்பு. நகைச்சுவையின் குதூகலமும், அபிப்ராயங்களின் கூர்மையும் மிளிரும் இப்பதில்கள் உரையாடும் உணர்வை ஏற்படுத்துகின்றன.

ரூ.140/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *