சுமார் எழுத்தாளனும் சூப்பர் ஸ்டாரும்

July 12, 2016

ஆசிரியர்- அஜயன் பாலா கட்டுரை விலை- 120

வாசிப்புகள், அவதானிப்புகள், நட்புகள், மற்றும் பயணங்களினூடே தான் பெற்ற அனௌபவங்களையும் கலை , இலக்கியம், சினிமா வில் தன்னை பாதித்த ஆளுமைகள் குறித்தும் ஆசிரியர் எழுதிய கட்டுரைகளின் தொகுப்பு

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *