செல்லுலாய்ட் சித்திரங்கள்

June 20, 2016

celluloid-sithirangal-1-600x600தமிழ்மகன்

90-களின் சினிமா பிரபலங்கள் குறித்த சுவையான சம்பவங்களின் தொகுப்பு. ஆசிரியருக்கும் சினிமா பிரபலத்துக்குமான நேரடியான அனுபவம் நேர்மையான சான்றாக இருக்கிறது.

ரூ.100/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *