சோளகர் : வாழ்வும் பண்பாடும்

August 9, 2016

பகத்சிங்

தமிழகத்தின் மிக பழமையான பழங்குடிகளில் “சோளகர்” குறித்து குறிப்பிட்டுச் சொல்லும் அளவிற்கு பதிவுகள் இதுவரை எதுவும் வெளிவரவில்லை. ஆங்கிலத்தில் கூட முழுமையான பதிவுகள் எதுவுமில்லை.

ரூ.50/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *