தேவதையல்ல பெண்கள்

August 12, 2016

யாழினி முனுசாமி

நவீன கவிஞர்களில் தனித்துவமான குறிப்பிடத்தக்க கவிஞர் யாழினி முனுசாமி. வாழ்வின் முரண்பாடுகள் போதாமைகள் சார்ந்த துக்கம் இக்கவிதைகளில் ததும்பி நிற்கிறது.

ரூ.40/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *