நத்தைக்கு எத்தனை கால்?

September 1, 2016

ஆயிஷா இரா.நடராசன்

“ஜூனியர் இராமனுஜன்களாகிய100பள்ளி மாணவர்கள் தங்கள் கணிதத் திறமையை நிரூபிக்கும் விதத்தில் உருவாக்கியுள்ள கணித புதிர்களை ஆயிஷா இரா.நடராசன் இந்நூலில் தொகுத்து தந்துள்ளார்.கணிதத்தில் மாணவர்களுக்கு பெரும் ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தும் விதத்தில் இந்நூல் உருவாக்கம் பெற்றுள்ளது.”

ரூ.45/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *