பண்பாட்டு அசைவுகள்

July 19, 2016

தொ.பரமசிவன்.

தமிழ் சமூகச் சூழலை வரலாற்றுப் பின்னணியுடன் ஆராய்ந்து சொல்லும் மிகச் சில ஆய்வாளர்களில் ஒருவர். தமிழ் தேசியம், திராவிட ஆய்வுகளில் இவர் செய்த ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அசாதாரணமானவை. இயல் விருது பெற்றவர்.

 

ரூ. 200/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *