பாடும் பறவையின் மௌனம்

August 5, 2016

ஹார்ப்பர் லீ

தமிழில்: சித்தார்த்தன் சுந்தரம்

1961 ஆம் ஆண்டு இப்புத்தகத்திற்கு புலிட்சர் பரிசு வழங்கப்பட்டது. அமெரிக்காவின் அலபாமா நகரத்தில் 30களில் வழக்கத்தில் இருந்த இன பிரிவினையை ஆறு வயது குழந்தையின் பார்வையில் ஹார்ப்பர் லீ விவரிக்கிறார்.

ரூ.360/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *