மலாலா – ஓர் அறிமுகம்

July 24, 2016

துப்பாக்கி ஏந்திய தாலிபான்களுடன் பேனா ஏந்திப் போராடியவர் மலாலா. துப்பாக்கியால் துளைக்கப்பட்டும் மனம் தளராமல் பெண் கல்விக்காகப் போராடியதால் 17 வயதில் ‘அமைதிக்கான நோபல் பரிசை’ப் பெற்றிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட வீரப் பெண்ணின் வாழ்க்கை பற்றி அறிந்துகொள்வது நமக்கு அவசியமாகிறது. அந்த நோக்கத்தில் உருவானதே இந்த நூல்.

– பிரியா பாலு

ரூ.60/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *