முல்லைப் பெரியாறு அணை

August 9, 2016

நீதியரசர். கே. டி. தாமஸ்
தமிழாக்கம்: மு. ந. புகழேந்தி

இந்தியாவினுடைய இன்றைய சாபம் இதுதான்: ஏதோ சில அரசியல்வாதிகள் ஏற்படுத்துகின்ற இரைச்சல் கோடிக் கணக்கான மக்களினுடைய குரல் என்று தவறாகப் புரிந்து கொள்ளவும், விஞ்ஞானிகளான நிபுணர்கள் ஆராய்ச்சிக்குப் பிறகு வெளிப்படுத்தும் கருத்துக்கள் பிற்போக்கானவை என்று சொல்லி அசட்டை செய்யப்படுவதும் தான்.

ரூ.120/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *