ராஸ லீலா

July 19, 2016

சாரு நிவேதிதா

 

நவீனத்துவத்தின் அத்தனை பாதிப்புகளையும் அப்பட்டமாக போட்டு உடைத்த நாவல். சம காலத்தின் அத்தனை சுவாரஸ்யங்களையும் அபத்தங்களையும் பேசும் உற்சாகமாகமான படைப்பிலக்கியம்.

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *