சமையல் வாயு அம்பானிகளின் சூதும் அதிமுக, திமுக-வின் பாராமுகமும்

எல். விஜயன் அம்பானி,அதானி, மல்லையாகளுக்கு வாரி வழங்கும் பாஜக, காங்கிரஸ் அரசுகள் சமையல்வாயு மானியத்தை வெட்டி சாதாரண மக்களின் தலையில் சுமையை ஏற்றுகின்றன . அதிமுக,திமுக கட்சிகள் பாராமுகமாய் சமையல்வாயு விலையேற்றத்தின் உண்மைக் கதையை வாசியுங்கள். ரூ.10/-