கிராமத்து தெருக்களின் வழியே

August 13, 2016

ந. முருகேச பாண்டியன்

இவை ஒரு தனிநபரின் கிராமத்து வாழ்க்கை குறித்த நினைவுகளோ ஏக்கங்களோ அல்ல. மாறாக நம் கண்முன்னால் வெகுவேகமாக அழிந்து வரும் தமிழ்நிலம் சார்ந்த பண்பாட்டு வெளியைப் பற்றிய அரிய ஆவணமாக ந.முருகேசபாண்டியன் இக்கட்டுரைகளை எழுதிச் செல்கிறார்.

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *