ஜே.கே

August 10, 2016

சுஜாதா

1971 ல் எழுதிய இந்தக் கதையின் இறுதியில் வரும் சம்பவம் 1991 ல் இந்திய சரித்திரத்தில் ஏறக்குறைய நடந்துவிட்டது. இதிலிருந்து முழுக்க முழுக்க கற்பனைக் கதை எழுதுவது எத்தனை சிரமம் என்பது புரியும். – சுஜாதா

ரூ.85/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *