தண்ணீர் யுத்தம்

August 14, 2016

சுப்ரபாரதி மணியன்

உலகமயமாதலின் விளைவாக இயற்கைக்கு எதிராக மனிதர்கள் இழைக்கும் குற்றங்கள் பன்மடங்கு விரிவடைந்து விட்டது. இவை உண்மையில் தமக்கும் தம் சந்ததியினருக்கும் இழை…

ரூ.40/-

 

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *