பார்வைகளும் பதிவுகளும்

August 18, 2016

வாஸந்தி

அரசியல் நெருக்கடி மிகுந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்தியா டுடே இதழில் வாஸந்தி எழுதிய இக்கட்டுரைகள் சுயமான சிந்தனையும் துணிச்சலான பார்வையும் கொண்டவை. கலை, கலாச்சாரம், அரசியல் எனப் பல்வேறு புள்ளிகளைத் தொட்டுச் செல்லும் இக்கட்டுரைகளில் சில அவை வெளிவந்த காலத்தில் தீவிர கவனம் பெற்றதுடன் விவாதங்களையும் தோற்றுவித்தன.

ரூ.110/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *