பிம்பங்கள் அடையாளங்கள்

August 18, 2016

அ. ராமசாமி

வெகுசனப் பண்பாட்டிற்கும் வெகுசன ஊடகங்களுக்கும் இடையிலான உறவுகள் குறித்த பரிசீலனைகளைத் தீவிரமாக முன்வைக்கிறது அ.ராமசாமியின் இந்நூல். அன்றாட வாழ்வின் கேளிக்கைகளுக்குள் ஊடுருவி நிற்கும் நுண் அதிகாரத்தையும் அரசியலையும் கட்டுடைக்கும் அ.ராமசாமி கிரிக்கெட், பட்டிமன்றம், சினிமாக்கலாச்சாரம், கிராம-நகரப் பண்பாட்டுமுரண்கள், பாடத்திட்ட அரசியல் என நம் காலத்தின் பல்வேறு பிரச்சினைகள் குறித்த தனது பார்வைகளை முன்வைக்கிறார்.

ரூ.90/-

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *